دارای مجوز شماره 77059 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی