​ نماینده اصلاح طلب مجلس در نطق میان دستور خود خطاب به جهانگیری گفت: فرمانده اقتصاد مقاومتی! روی سخنم با شماست. با توجه به اعتماد رهبری و رئیس جمهور شما وظیفه‌ای مهم دارید؛ وفاق ملی برای ایران!
آقای جهانگیری روی سخنم با شماست!

محمدرضا نجفي نماينده مردم تهران در مجلس، نطق خود را به موضوع وفاق ملي اختصاص داد. او با بيان اين جمله كه «ما در لحظه تاريخي ايستاده ايم، مجموع چالش هاي موجود چنان پيچيده است كه جز وفاق ملي چاره اي نداريم»، گفت: فساد و فقر و تبعيض بخشي از كلافي است كه ما را كلافه خواهد كرد. در زير ساخت اين ابر چالش ها با معضلات اساسي تري مواجهيم،‌ تزلزل انسجام ملي و ناديده انگاري وفاق ملي معضل اصلي ما هستند كه جز بسيج عمومي راه ديگر پيش روي ما نگذاشته است.

اين نماينده اصلاح طلب مجلس در ادامه گريزي به تحولات منطقه و ايجاد ناامني منطقه‌اي زد و تاكيد كرد: اوضاع بين‎المللي در حال تغيير است. محيط منطقه اي ما نا امن شده است.‌ تبعات همه پرسي كردستان عراق و دخالت رژيم صهيونيستي و عربستان، احتمال تشديد جنگ در سوريه،‌ احتمال ورود اسرائيل به منازعه اي جديد در لبنان و ….همه نشان از آن دارد كه بخشي از منابع ما درگير اين منازعات خواهد شد و حفظ رشد اقتصادي مشكل تر و چالش هاي دروني تقويت خواهد شد، مگر اينكه وفاق كنيم.

نجفي معتقد است: «ما در حيطه تاريخي خاصي ايستاده ايم. بياييد وفاق كنيم. همكاري و تقسيم كار براي حل بحران هاي اقتصادي و زيست محيطي و برنامه ريزي مشترك براي حفظ ايران، وفاق بر سر ساختن آينده ايران است. من مطمئنم اين وفاق ملي راه را براي گشايش سياسي نيز خواهد گشود. آقاي جهانگيري فرمانده اقتصاد مقاومتي، بايد طرح عظيمي در چند محور براي زيرساخت ها و نوسازي تكنولوژيك تهيه كند و آن را مبناي مذاكره با اركان حاكميت قرار دهد. از اين طريق در برنامه اي مبتني بر منافع ملي همه بايد هم جهت و همراه شوند‌.»

او افزود: از اين طريق منازعه سياسي دو قطبي شده كنوني، شكل مذاكرات چند جانبه مثبت خواهد گرفت و از سطح تنش سياسي كاسته خواهد شد. هيچ قوه اي به تنهايي نمي تواند اين مشكلات را حل كند و فقط با عزم كلي در حكومت مي توان در جهت حل تدريجي مشكلات حركت كرد.

نجفي خطاب به اسحاق جهانگيري، پيشنهادش را شرح داد و گفت: فرمانده اقتصاد مقاومتي! روي سخنم با شماست. با توجه به اعتماد رهبري و رئيس جمهور به شما وظيفه‌اي مهمي داريد؛ وفاق ملي براي ايران! ما نيازمند يك برنامه فوريتي هستيم. اين برنامه بايد سه محور داشته باشد. اول؛ تدوين برنامه براي مبارزه با فساد، بسته اقتصادي ايجاد تحرك اقتصادي، دوم؛ اجماع قواي حكومتي و سوم؛ جلب تمايل گروه هاي ذي نفوذ اقتصادي،‌ تشكل هاي نيروي كار،‌ روشنفكران عملگرا و گروه هاي مرجع به مشاركت در مبارزه با فساد. او با تأكيد بر اين نكته كه «ما در لحظه اي تاريخي ايستاده ايم»، بر وفاق ملي تاكيد و خواهان توجه اسحاق جهانگيري به اين پيشنهاد شد.