به نام خداوند جان و خرد

مهراب زمانی *

اساسا نقد به منزله پیشرفت  یک گفتارعلمی با ادله علمی ومنطقیست ونه صرفا ایراد ، فرافکنی  و تخریب  جهت ایجاد فضایی مسموم برای تصمیم گیریها و تصمیم سازیها با لابیهای پنهانی  مرسوم شده که نمود عینی آن تصمیمات، ساختار شهری یست  که در آن با موجی از بحرانها دسته و پنجه نرم میکنیم تا اموراتمان را بگذرانیم با خیال خود  گویا که نامش زندگیست !
یک دوره چهار ساله از تصدی گری شورا به پایان رسید! اما دریغ از اطلاع رسانی تصمیمات نزد افکار عمومی در یک‌  دوره چهارساله!! که اگر تصمیمات شفاف بود و راهکارهای علمی مطرح ، موافقتها یا مخالفتها بصورت مکتوب در صورت جلسات مشخص بود فرافکنی و راه   فرار به جلو با تخریب همکاران به روشهای پوپلیستی  برای افراد مسدود میشد! چهارسالی که با فراز نشیبهایی همراه بود و انرژی زیادی را صرف خنثی سازی حواشیهای ایجاد شده نمود کاش که اختلاف نظرات علمی و  کارشناسی شده می بود  تا موجبات پیشرفت شهر را فراهم می ساخت  ، گاها منازعات بر زیاده خواهیها هزینه‌ سنگینی را بر مردم تحمیل میکند شاید گروهی از این میان به منافعی برسند اما بطور حتم تصمیمات غیر علمی ساختار شهری را بر هم میریزد و آسیبهای احتمالی آن دامن همه شهروندان را فرا خواهد گرفت!
به راستی هیچ با خود اندیشیده ایم که این همه ویرانی حاصل چیست!؟
بله می توان در کنجی نشست ونسبت به همه این کاستیها که روزانه در زندگی شخصی خود لمس میکنیم هزاران ایراد و اشکال نوشت بدون اینکه خود را در این ویرانیها سهیم‌ دانست ، چه درصدی از افراد جامعه  کم و بیش برای پیش برد زندگی حداقلی با موانعی که مواجه میشویم برای حل مشکلات از روشهایی استفاده می کنیم‌  که خود باعث بروز چنین مشکلاتی شده ، آیا میدانیم برای رسیدن به مطامع شخصی جامعه را  با چالشهای عمیق تری  مواجه می سازیم ،شکی نیست که نا کار آمدی مدیران جامعه را با چالش جدی مواجه می نماید  اما بخشی از این مسئولیت بعهده شهروندانیست که انگار اراده ای برای تغییر چنین مدیریتی ندارند و یا منافع خود را در استمرار چنین مدیریتی می جویند،  شورای هر شهر برایند فکری مردم آن شهر تلقی می شود!  ناگفته نماند که ( بخشی از این مسئولیت بواسطه خلاء قانونی از شهروندان سلب میشود) این موضوع نگرانی جامعه را تشدید میکند که عده‌ای برای رسیدن به قدرت و عده ‌‌‌‌ای دیگر  برای نشاندن به کرسی قدرت  از این خلاء قانونی  و معبر خطرناکی که شرافت آدمیان را نشانه رفته تا سقوط جامعه را در پی داشته باشد تنظیم می نمایند،‌  روشهای ناشایستی که حقوق انسانهای شرافت مند را تضیع و آینده شهرنشینان  را به مخاطره انداخته است.
بر اساس قانون انتخاب شهردار بعهده منتخبین مردم است ، شهرداری می تواند سکان مدیریت شهر را بر عهده بگیرد که حائظ اکثریت آراء اعضاء شورا  باشد و این حق طبیعی منتخبین مردم است که گزینه هایی را برای تصدی گری این پست مهم جهت مدیریت مطلوبتر  در شورا مطرح تا گزینه مناسبی  بر اساس شاخصها و معیارهای مرتبط با حوزه شهر سازی و همچنین سلامت نفس و دارای کارنامه درخشان از گذشته برگزیده شود که هر چه دقت در انتخاب بیشتر باشد کیفیت جهت مدیریت شهر  نیز مطلوبتر خواهد بود،‌ در نظر داشته  باشیم اگر شهر با عدم مدیریت مواجه است نخست میبایست به نحوه انتخاب خود در  تعیین موکلان  شک نمود  و سپس در تصمیم گیری منتخبان  یعنی شورا جهت تعیین شهردار!
اگر مسئولانه به رفتار خود بنگریم متوجه خواهیم شد که بخش عمده مشکلات جاری ناشی از رفتارهای غیر مسئولانه ماست ، اگر تصمیمات بر اساس مقرراتی که قانون مشخص نموده  از پشت دربهای بسته خارج و به  اتاقک شیشه  انتقال یابد آنوقت میزان شفافیت  موجب  تصمیمات درست تری خواهد بود ، همانطور که بر اساس قانون دست به انتخاب زده ایم بواسطه  قانون تصمیمات شورا میبایست  در اختیار  شهروندان قرار گیرد تا مردم از نحوه  تصمیمات ، در آمدها و هزینه ها و نحوه قرارداد ها  با خبر باشند، شورا می بایست متناسب با شرایط منطقه ای جهت  جذب سرمایه ، تحولات و توسعه پایدار  برنامه ریزی داشته وبرای رسیدن به منافع کوتاه مدت دست از تخریب محیط زیست بکشد، زیرا که توسعه پایدار با حفظ منابع طبیعی امکان‌پذیر خواهد بود! شورا موظف است در بازه زمانی مشخص  گزارش کار در اختیار شهروندان قرار دهد ودر صورت عدم ارایه گزارش نقض و  تخطی قانونی موکلان و نادیده انگاشتن  حقوق شهروندی محسوب میشود! چرا که قرار بود شورا حائلی میان شهروندان و قدرت  باشد و در  تصمیم گیریها نظرات مردم را جویا شود   وکارشناسنانه در جهت تحقق ایده های مردم با  اولویت بندی طرحها و برنامه ها برای  حل  مشکلات کوشا باشد ، اگر چنین نبوده به منزله  بیگانه دانستن مردم  تلقی میشود  تصمیماتی که قرار است جهت رفاه حال شهروندان باشد و شهر را در مسیر توسعه قرار دهد !
نگاه مسئولانه و مطالبه  محوری شهروندان نقش مهم و تاثیر گذاری در نگرش مسئولان نسبت به شهر خواهد داشت امید آنکه نگاه مسئولانه تغییر رفتار و گفتار را در ساختار تصمیم گیری ایجاد نماید.
زمان به سر آمد و برای چهارسال دیگر اکنون در اول راهیم راهی که برای  گذشتگان فرصتها و تهدیدها را بهمراه داشته امید آنکه از فرصتها به درستی در جهت تامین منافع مردم استفاده و تهدیدهای احتمالی را نیز به فرصت طلائ تبدیل کنیم این مهم امکان پذیر نیست مگر با هوش و ذکاوت و بهرهمندی از استعداد شهروندان و قرارگرفتن در کنار آنها و شفافیت در تصمیمات ،      اینک زمان آن رسیده که نسبت به خود و آینده شهرمان مسئولانه  رفتار کنیم واز راهکارهای قانونی برای استیفای حقوق  شهروندی کوشا باشیم .

* فعال و کنشگر اجتماعی و سیاسی